Artikler udgivet af og om Karina Fried

Karina Fried (2020). Mind the Gap - Mind the Why Not. Erhvervpsykologi, 18(4), 58-72.

En refleksion over niveauet af implementeringskompetence- og niveau i organisationer

Fra en strategi formuleres til den er indarbejdet i en organisation, er ofte en langvarig bevægelse. Undervejs møder strategien den virkelighed, den er sat i verdenen for at ændre på. En virkelighed, der både er i stand til at forandrer og forhindre strategien i at blive omsat til operationelle handlinger. Denne artikel behandler temaerne magt og kompleksitet i en organisatorisk kontekst. Temaet magt foldes ud i et kontinuum mellem magt over - en positivistisk tilgang, til magt til - en socialkonstruktivistisk tilgang. Der argumenteres for, at magtens mange positioner bør analyseres og vurderes inden strategier implementeres i organisationen. Herudover argumenteres der for, at en kompleksitetsanalyse af en enhver situation, der ønskes forandret, er helt nødvendig. Komplekse udfordring der søges løst med simple løsninger, vil med stor sandsynlighed bidrage med at øge gappet mellem det organisationen ønsker at udrette og det den rent faktisk har held til at udrette.

Kay Flinker (2012). EXIT synsninger og mistillid. Plenum 2, 8-17.

 

Om hendes tid som skoleleder på en specialskole i Københavns Kommune. Med fokus på

hvordan man screener og indsamler data, for at styrke viden og tilliden til beslutninger i organisationen.