Konsulent Ydelser

 

Med mere end 20 års erfaring som lærer, skoleleder, leder i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og forvaltningschef, har jeg opbygget en stor viden og forståelse for hvordan de forskellige niveauer og fagligheder understøtter hinanden – og hvordan de til tider modarbejder hinanden. Med afsæt i mine mange års praktiske erfaring koblet men stor teoretiske viden, kan jeg tilbyde at gå ind og støtte op om organisatorisk tilpasning og udvikling. 

Det kan være med henblik på forandringsprocesser, arbejdsmiljø, samarbejde, kommunikation, ledelse, følgeskab og organisatorisk medlemskab.

Det kan være som inspirationsoplæg, interne kurser, temadage, workshops eller sparring til ledere, ledergrupper og chefer.