Lederudvikling med MBTI

 

Myers-Briggs Type Indicator-profil er en konstruktiv ramme, der øger forståelsen af menneskers forskellighed og hvordan denne forskellighed kan medvirke til positiv udvikling. MBTI er udviklet til at skabe overblik over en række psykologiske typer. Overblikket bidrager til at give viden om dine styrker og dine potentielle udviklingsområder. En MBTI-profil består altid af en rapport og en personlig feedbacksession, hvor dine præferencer tydeliggøres. MBTI er et anvendeligt værktøj, både når man skal udvikle sig selv, det eksisterende lederteam, eller i rekuteringssammenhæng.

MBTI for ledere - Med afsæt i din personlige MBTI-profil kan jeg hjælpe dig til at opnå en dybere forståelse af dig selv og hvordan du som leder interagerer med dine kolleger. Profilen giver et indblik i den måde du typisk håndterer forskellige situationer på - såvel i arbejdsrelationer som i privat regi. Gennem personlige samtaler og øvelser stiller vi skarpt på din foretrukne lederstil, arbejdspræference, kontrol af stress, kommunikationsstil og ikke mindst, din personlige (karriere)udvikling.

MBTI for lederteam - MBTI er en effektiv metode til at udvikle lederteams. Metoden fokuserer på de styrker og kompetencer der allerede eksisterer i teamet og udvikles med afsæt heri. I en vekselvirkning mellem individuel træning og teamøvelser styrkes forståelsen for hvorfor teamets medlemmer reagerer og handler forskelligt. Denne forståelse er en vigtig forudsætning for, at teamet udvikler sig positivt. Øvelserne har fokus på forbedret kommunikation, konflikt-reduktion bedre opgaveløsning og generel ledelsesudvikling.

 

Som certificeret MBTI-konsulent har jeg direkte adgang til The Myers-Briggs Company, hvor jeg holder mig opdateret på profilens anvendelighed. Det er din garanti for kvalitet.

Jeg kommer gerne forbi for en uforpligtende samtale om dit, eller teamets ønsker og behov for udvikling.