Mind-Consults grundlag

I Mind-Consult er vores mål øge den sociale mobilitet og graden af inklusion i den danske grundskole. Vi tror på, og har erfaring med, at en stærk faglighed ofte hænger sammen med høj trivsel. Derfor fokuserer vi på at udvikle organisationen, så den enkelte medarbejder har plads til at udfolde deres faglighed, og derved løse kerneopgaverne bedst muligt.

Mind-Consult tilbyder individuelle konsulent ydelser, der kan sammensættes efter jeres behov. Her kan der være f.eks. tale om ledersparring, organisatorisk udvikling og tilpasning, eller hjælp til at implementere nye strategrier. Derudover har vi udviklet det unikke produkt Stay in School, der er designet til at undersøtte og uddanne jeres organisation, i forbindelse med håndtering af problematisk skolefravær.

Mind-Consult blev stiftet af Karina Fried i 2018, fordi der var efterspørgsel på hendes ever til at løse en organisatorisk opgave i Roskilde kommune.

Karina har arbejdet over 20 år med at forbedre folkeskolen. Oprindeligt som folkeskolelærer, herefter fra positioner i skoleledelse, på både almen og specialområdet, og endelig som leder og forvaltningchef i Pædagogisk Psykologisk regi. Dette har givet hende en unik insigt i samspillet mellem de forskellige elementer i og omkring folkeskolen. En position der er bliver yderligere underbygget af flere uddannelser, samt nyt talent i virksomheden.

 

Som hun selv siger:

” I løbet af mine mange års erfaring i praksis og mine forskellige uddannelser, har jeg erfaret hvordan forskellige teoretiske positioner har forskellige styrker. Derfor er min teoretiske forståelseshorisont multipositionel med mulighed for at anskue en problematik fra flere vinkler. Dette understøtter min grundlæggende livsfilosofi om at der som regel er flere veje at gå, og at verdenen er kompleks og vanskelig at reducere til et enten eller.

 

Betyder det så, at jeg ikke er i stand til at vælge eller at træffe en beslutning? Nej, men det betyder, at jeg bruger tid på at forstå en given kontekst – hvad er på spil - og efterfølgende kan give et bud fra en stor værktøjskasse. For mig er det vigtigt, at en proces er tilpasset den enkelte situation og ikke at tilpasse situationen efter det værktøj en konsulent er optaget af eller særligt trænet i.

Jeg tror på at alle mennesker har håb og værdier de ønsker at leve i overensstemmelse med, hvor end de er i livet. Disse værdier og håb og drømme kan sagtens ændre sig igennem livet. Jeg tror på at mennesker skal forstås i sine komplekse sammenhænge og ikke isoleret, at mennesker ønsker at skabe mening på deres færden og relationelt, at gode fællesskaber er afgørende for mennesker.Jeg tror på at kultur spiller en stor rolle i de måder vi forstår os selv og hinanden på – de muligheder og umuligheder vi kan opleve at møde.”