Operationel Organisationskonsulent

& Interim Ledelse

Jeg kan tilbyde at træde ind i organisationen i en periode, hvor der er behov for en unik kompetence, som ikke kan anvises internt i organisationen. Det kan for eksempel være, at der i en periode mangler en leder eller, at der i forbindelse med en større organisationsændring er behov for øget ledelseskraft. 
Endvidere kan jeg som operationel organisationskonsulent tilføre organisationen opdateret viden om organisationspsykologi samt bistå med implementering af den konkrete forandring i praksis

Konkret kan der være tale om følgende situationer:

•    Organisationsændringer eller omstruktureringer 
•    Akut mangel på kompetencer – for eksempel ved sygdom, opsigelser, spidsbelastning, osv.
•    Forudsigelig mangel på kompetencer – for eksempel ved barsel, orlov, osv.
•    Nye strategiske udfordringer – for eksempel med et nyt projekt, ny lovgivning

 

Størstedelen af min erfaring har jeg fra børne- og ungeområdet, men ved af erfaring, at den viden og de værktøjer der bruges her, sagtens kan bringes i spil i andre organisationer. 
Kontakt mig, hvis du vil høre mere eller hvis vi skal lave en konkret aftale.