Organisatorisk Tilpasning

Både i nye og gamle organisationer kan der opstå tvivl om hvorvidt handlinger og mål stemmer overens. Ved en gennemgang af organisationens strategiske mål sammenholdt med de samarbejdsformer og rutiner, der finder sted i organisationen, kan jeg give et kompetent bud på hvor og hvordan der bør ske forandringer. Organisatoriske tilpasninger kan for eksempel ske på følgende områder:

  • Generel mødestruktur i organisationen

  • Ledelsesteamets samarbejdsform og arbejdsfordeling

  • I samarbejdet med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

  • I samarbejdet med Socialforvaltningen

  • Ved overgange – fra børnehave til skole og fra skole til videregående uddannelse, mv.