Organisatorisk Udvikling

Der kan være mange årsager til, at der er behov for at udvikle en organisation. Det kan for eksempel være ny lovgivning, ny ledelse, nyt elevgrundlag eller ny organisationsstruktur. For mig er det vigtigt at organisations udvikling altid tager afsæt i det er allerede eksisterer. 

Organisatorisk Tilpasning

Både i nye og gamle organisationer kan der opstå tvivl om hvorvidt handlinger og mål stemmer overens. Ved en gennemgang af organisationens strategiske mål sammenholdt med de samarbejdsformer og rutiner, der finder sted i organisationen, kan jeg give et kompetent bud på hvor og hvordan der bør ske forandringer. Organisatoriske tilpasninger kan for eksempel ske på følgende områder:

  • Generel mødestruktur i organisationen

  • Ledelsesteamets samarbejdsform og arbejdsfordeling

  • I samarbejdet med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

  • I samarbejdet med Socialforvaltningen

  • Ved overgange – fra børnehave til skole og fra skole til videregående uddannelse, mv.