Stay in School

 

Børn vil i skole – hvis de kan!

 

Når børn mistrives i skole og dagtilbud, må vi blive nysgerrige på, hvad der stiller sig i vejen for, at det enkelte barn trives.

Fællesskabende læringsmiljøer skabes af hverdagens dygtige professionelle. Vores mål er at understøtte de voksne omkring børnene, så værktøjskassen hele tiden matcher de udfordringer der opleves. Stay in School bidrager for eksempel med understøttende data samt nyeste viden fra forskningens verden.

Vi har fokus på de pædagogiske, organisatoriske og ledelsesmæssige faktorer sideløbende med at vi arbejder med udviklingen af det enkelte barns trivsel og udvikling. 

 

Stay in School er udviklet med henblik på at sikre tidlige og fleksible indsatser omkring elever med begyndende fravær. Vi arbejder systematisk med tidlig opsporing, data og kompetenceudvikling.

 

Skolefravær er hverken en lille udfordring eller en ny udfordring. I 2019/2020 havde 14,2% af danske elever over 10% fravær. Vi ved desværre, at denne gruppe er særligt udsatte i forhold til en række problemstillinger som for eksempel mistrivsel, lavt selvværd og lavere karaktergennemsnit. På langt sigt gennemfører markant færre af disse unge en ungdomsuddannelse, og de får en mindre fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvis du eller din organisation er interesseret i at høre mere om Stay in School, kommer vi gerne og holder et uforpligtende oplæg