Tværfagligt Arbejde

 

Mange steder tales der om tværfagligt samarbejde. Tværfagligt samarbejde forstås af mange som det samarbejde der sker mellem forskellige fagligheder og sektorer. Desværre ser jeg ofte, at hensigten med det tværfaglige samarbejde forbliver et ønske - på et retorisk og dermed ikke når længere end de gode intentioner.

I min tid som tværfaglig chef (se f.eks. CV på Linked-In) har jeg brugt virkelig lang tid på at dykke ned i dette felt for at blive klogere herpå. Jeg har fået godt greb om fænomenet – hvad der er vigtigt at have for øje for når en tværfaglig organisation skal udvikles.    

Jeg vil kunne tilbyde at støtte op om en god proces til at udvikle en tværfaglig samarbejdskultur i din organisation.

 

For eksempel kan jeg tilbyde:

  • Teoretiske oplæg om tværfagligt samarbejde

  • Workshops i organisationen om tværfagligt samarbejde